fbpx
ZoeMe logo i hvidt

Marketing ordbog

A/B test er en effektiv testmetode til at finde ud af, hvilken version af en hjemmeside, annonce eller e-mail der performer bedst. 

Testmetoden indebærer, at to forskellige versioner af det samme materiale (version A og version B) bliver udviklet og præsenteret til forskellige grupper af brugere.

En af versionerne vil fungere som en kontrolgruppe, mens den anden vil være den version, der testes.

Algoritme er en betegnelse for en matematisk formel eller en serie af instruktioner, der bruges til at udføre en bestemt opgave eller beregning.

Algoritmer er afgørende for online markedsføring, som viser hvordan mange af de tjenester, vi bruger på internettet, fungerer.

ALT-tag er også kendt som ALT-tekst og står for ”alternative text. Det er en beskrivelse, du tilføjer dine billedfiler på din hjemmeside eller platforme.

Det er vigtigt at bruge relevante søgeord for at forbedre Search Engine Optimization og gøre dit indhold mere tilgængeligt. Det kan også forbedre effektiviteten af dine annoncer.

B2B-annoncering er en effektiv måde at nå målrettet ud til andre virksomheder (Business to Business) og promovere produkter eller ydelser. Med andre ord betyder det at virksomheder laver annoncering til andre virksomheder.

B2C-annoncering er annoncering målrettet mod Business to Consumer. Det betyder at virksomheder laver annoncering til private forbrugere for at sælge deres produkter eller ydelser til dem.

Betalt trafik refererer til den trafik, der opstår som et resultat af annoncering på sociale medier eller andre online platforme, hvor virksomheder betaler for at få vist deres annoncer til potentielle kunder.

Billedoptimering refererer til processen med at justere billedets kvalitet, størrelse, filtype og metadata for at forbedre ydeevnen på websteder eller sociale medieplatforme.

Optimering af billeder kan have en positiv indvirkning på brugeroplevelsen, Search Engine Optimization og konverteringsrater.

Branding er en vigtig del af enhver virksomheds markedsføringsstrategi. Det handler om at differentiere virksomhedens produkter og ydelser fra konkurrenternes ved at skabe et unikt brand.

Det er bygget op omkring virksomhedens værdier og historie. På dansk betyder ordet branding, brændemærkning.

Brugerdefinerede konverteringer er et værktøj på både LinkedIn og Facebook, der gør det muligt for virksomheder at måle en bestemt kundehandling på deres hjemmeside eller andre digitale platforme.

Med andre ord betyder det at man kan måle antallet af køb for en bestemt vare og en bestemt målgruppe.

Call to Action (CTA) er en given handling, som man ønsker at den enkelte modtager, der præsenteres for annoncerne, udfører.

Det er vigtigt at have en CTA der er i rød tråd med en annoncetekst, billedematriale og landingsside.

Campaign Budget Optimization (CBO) er en funktion på Facebook, hvor man flytter sit budget fra annoncesættet til kampagneniveau for at opnå en mere effektiv budgetfordeling og bedre resultater.

Click Through Rate (CTR) er et begreb der bruges til at måle, hvor mange brugere der klikker på et link i forhold til antallet af visninger eller eksponeringer.

CTR er en vigtig indikator for, hvor godt en annonce eller indhold udføres, og det kan hjælpe annoncører og marketingfolk med at vurdere, om kampagnerne fungerer som forventet.

Content eller indhold, dækker over alt det materiale og information, som en virksomhed eller organisation deler med deres målgruppe.

Det kan inkludere alt fra billeder og tekst, til video og lyd, og er en central del af en virksomheds marketingstrategi.

Det er en strategisk proces, hvor man identificerer og planlægger indholdet i en markedsføringskampagne eller en anden form for kommunikation.

Fokus kan være at skabe en meningsfuld og effektiv tilstedeværelse på de sociale medier som LinkedIn og Facebook, der understøtter målene i kampagnen.

Content marketing er en strategisk tilgang til markedsføring, hvor man fokuserer på at skabe og dele relevant, værdifuldt og engagerende indhold med sit publikum.

Key Performance Indicator (KPI) er målbare faktorer, der bruges til at evaluere en virksomheds performance og målopfyldelse. KPI’er kan variere afhængigt af virksomhedens mål og strategi, men de kan omfatte ting som salgsvolumen, omkostninger, kundetilfredshed og markedsandele.

Cost Per Acquisition (CPA) hjælper med at, beregne omkostningen pr. konvertering eller handling, som f.eks. et køb eller en tilmelding på en virksomheds hjemmeside.

CPA hjælper virksomheder med at forstå, hvor meget det koster at skaffe en ny kunde eller opnå en anden ønsket handling.

Cost Per Click (CPC) beregner omkostningen pr. klik på en annonce. CPC er vigtigt, da den hjælper virksomheder med at forstå, hvor meget det koster at generere trafik til deres hjemmeside.

Cost Per Impression (CPM) er en prisbaseret betalingsmodel i online annoncering, hvor annoncøren betaler for hver tusinde visninger af annoncen, uanset om der er en interaktion eller ikke.

Det er en almindelig betalingsmodel for displayannoncer på Facebook og LinkedIn, samt for visning af bannerannoncer på hjemmesider og i displaynetværk.

Custom Audience er en funktion på Facebook, der giver annoncører mulighed for at målrette deres annoncer mod en specifik gruppe mennesker baseret på deres tidligere interaktion med annoncørens virksomhed.

Det kan ske ved at uploade kundelister fra virksomhedens CRM-system, eller ved at spore besøgende på virksomhedens hjemmeside eller brugere af virksomhedens app.

Customer Lifetime Value (CLV) er en måling af den samlede værdi, som en kunde bidrager med til en virksomhed i løbet af deres kundeforhold.

CLV er vigtig i markedsføring og salg, da det hjælper virksomheder med at vurdere, hvor meget de skal investere i at tiltrække og fastholde kunder.

Display-annoncering refererer til visningen af ​​annoncer på andres websites og online fora, ofte i form af bannere, tekstannoncer eller små videoer.

Disse annoncer kan være målrettet mod en bestemt målgruppe baseret på deres interesser, adfærd eller demografiske data og er en effektiv måde at øge kendskabsgraden af en virksomhed og dens produkter eller tjenester.

Facebook-annoncering er en form for push-marketing, hvor en virksomhed betaler Facebook for at vise deres annoncer til brugere på Facebook, Instagram og andre, som ikke nødvendigvis har efterspurgt dem.

Det er vigtigt at være opmærksom på de rigtige dimensioner og formater for at opnå det mest professionelle look på ens profiler.

Tryg her for at se tabellen, der viser anbefalede billedstørrelser til forskellige sociale medieplatforme i 2023.

Frequency er en salgsfremmende strategi, der fokuserer på at belønne loyale kunder og øge gentagne salg. Denne markedsføringsstrategi anvendes af virksomheder for at fastholde deres kunder og tilskynde dem til at købe mere.

Impressions er et mål for, hvor mange gange en annonce er blevet vist for en bruger på en platform.

I markedsføring er impressions en vigtig måling, da de indikerer, hvor mange potentielle kunder der er blevet eksponeret for en annonce.

Dette er en vigtig måling, da det kan hjælpe virksomheder med at vurdere effektiviteten af deres markedsføringskampagner og justere deres strategier efter behov.

En karrusel er en annonceringsform, der giver dig mulighed for at præsentere flere billeder eller videoer i samme annonce. Det er en swipeable serie på op til 10 billeder, hvor modtageren kan swipe videre mellem dine budskaber.

Det er en effektiv måde at levere mange forskellige budskaber eller samme budskab på forskellige måder i én og samme annonce.

Key Performance Indicator (KPI) er målbare faktorer, der bruges til at evaluere en virksomheds performance og målopfyldelse.

KPI’er kan variere afhængigt af virksomhedens mål og strategi, men de kan omfatte ting som salgsvolumen, omkostninger, kundetilfredshed og markedsandele.

Konverteringer er et udtryk for, at en bruger har gennemført en ønsket handling online, f.eks. at have købt et produkt, tilmeldt sig en e-mail liste eller udfyldt en formular.

Konverteringer er afgørende for at evaluere effektiviteten af digitale marketingaktiviteter og for at forbedre konverteringsraterne over tid.

Kundeværdi er en væsentlig faktor for en virksomheds succes, da det er gennem skabelsen af værdi for kunderne, at virksomheden kan øge sin omsætning og skabe økonomisk vækst.

Kundeværdi kan defineres som den samlede værdi, som en kunde får ved at købe en virksomheds produkt eller ydelse.

Købsadfærd beskriver en forbrugers adfærd på konsumentmarkedet og omfatter de faktorer, der påvirker en kunde til at foretage et køb.

Dette kan inkludere alt fra den faktiske købsproces til de psykologiske faktorer, der påvirker en kunde til at træffe en beslutning.

Leadgenerering er en proces, der handler om at skabe interesse hos potentielle kunder og få dem til at tage kontakt til virksomheden.

Det kan være en udfordrende opgave, men der er forskellige metoder og strategier, der kan hjælpe med at øge chancerne for succesfuld leadgenerering.

Leads er potentielle kunder, der har vist interesse for din virksomhed ved at give deres kontaktoplysninger.

LinkedIn-annoncering er en måde at annoncere på LinkedIn, det største erhvervsorienterede sociale medie i verden.

LinkedIn-annoncering giver dig mulighed for at målrette dine annoncer til specifikke jobtitler, funktioner, brancher og anciennitet for at opnå en mere målrettet markedsføring og indsamle kvalificerede leads.

Lookalike Audience er en funktion i både LinkedIn- og Facebook-annoncering, der giver dig mulighed for at målrette dine annoncer mod en ny målgruppe, der ligner dine eksisterende kunder eller følgere.

Ved at bruge data om dine eksisterende kunder eller følgere, kan du oprette en kopimålgruppe, der deler lignende karakteristika med dine eksisterende kunder.

En markedsføringsstrategi er en overordnet plan for en virksomhed, der har til formål at opfylde sine mål i forhold til markedet. Den omfatter en række strategiske beslutninger og handlinger, der skal tages for at nå disse mål.

Et marketingbudget er en økonomisk plan for en virksomheds marketingaktiviteter. Det giver virksomheden et overblik over, hvor mange penge der skal investeres i forskellige markedsføringsstrategier og kampagner for at nå ud til en specifik målgruppe og opnå de ønskede resultater.

Marketingmix er en grundlæggende strategisk tilgang til markedsføring, hvor fire elementer anvendes til at opbygge en effektiv markedsføringsstrategi. Disse fire elementer inkluderer produkt, pris, place og promotion.

En marketingplan er en plan, der beskriver de forskellige markedsføringsaktiviteter, som en virksomhed skal udføre for at nå sine mål.

Planen omfatter typisk en beskrivelse af målgruppen, en SWOT-analyse, fastsættelse af mål og KPI’er og udvikling af en strategi for at nå disse mål.

Marketingstrategi er en overordnet plan for at nå virksomhedens mål ved at identificere, evaluere og udnytte muligheder i markedet.

Det inkluderer identifikation af målgruppen, differentiering af virksomheden fra konkurrenterne og fastlæggelse af markedsføringsmetoder og -budskaber.

Organisk trafik er den type trafik, der genereres til en hjemmeside fra søgemaskiner eller sociale medier, uden at der er betalt for annoncering.

Pay Per Click (PPC) er en digital markedsføringsstrategi, hvor en annoncør betaler hver gang en bruger klikker på deres annonce.

Dette gøres normalt på platforme som Google Ads, LinkedIn Ads eller Facebook Ads. Når PPC-marketing fungerer optimalt, er prisen for det enkelte klik ikke essentielt, da klikket gerne skulle være mere værd end det, annoncøren betaler for det.

Remarketing betyder, at man markedsfører sig igen over for personer, der tidligere har interageret med ens brand eller website, men som ikke har købt ens produkt eller service.

Dette gøres ved at placere cookies på brugernes enheder, så annoncer kan vises til dem på forskellige platforme.

Return on Advertising Spend (ROAS) er en metode til at måle effektiviteten af en reklamekampagne i forhold til dens omkostninger. Det er et vigtigt mål for virksomheder, da det kan hjælpe dem med at vurdere, om deres markedsføringsbudget er effektivt brugt.

Return on Investment (ROI) bruges til at måle afkastet på en given investering i forhold til de omkostninger, der er lagt i investeringen.

ROI er en nøgleindikator for virksomheder for at vurdere, om en investering har været en succes eller ej.

Salgskanaler er de forskellige måder, som en virksomhed kan bruge til at nå ud til potentielle kunder og sælge deres produkter eller ydelser.

Der er to hovedtyper af salgskanaler: direkte og indirekte. Direkte salgskanaler er dem, hvor virksomheden sælger deres varer eller ydelser direkte til kunden, enten gennem egne kanaler, som en hjemmeside eller en butik.

Indirekte salgskanaler er dem, hvor virksomheden sælger deres varer eller ydelser gennem tredjeparter, såsom distributører eller forhandlere.

En salgstragt er en proces, hvor en potentiel kunde føres gennem forskellige stadier fra opdagelse af virksomheden og dens produkter/ydelser til at blive en betalende kunde.

Salgstragten er en værdifuld metode til at forstå, hvordan kunder interagerer med virksomheden og deres beslutningsproces.

Segmentering er en metode til at opdele en større gruppe af mennesker eller emner i mindre enheder, såsom kunder og potentielle kunder i marketing.

Search Engine Optimization, eller SEO, er en metode til at optimere en hjemmeside og dens indhold for at rangere højere i søgeresultaterne på søgemaskiner som Google og Bing.

En splittest er en metode, hvor man tester to eller flere forskellige varianter af det samme produkt eller koncept for at finde ud af, hvilken version der fungerer bedst.

Dette gøres typisk ved at dele testgruppen op i to eller flere grupper og præsentere hver gruppe for en variant af produktet, mens man måler deres adfærd eller reaktioner.

Storytelling er en markedsføringsmetode, hvor virksomheder bruger en fortælling til at formidle deres budskab til deres målgruppe på en engagerende måde.

Ved at anvende storytelling kan virksomhederne skabe en følelsesmæssig forbindelse med deres målgruppe og differentiere sig fra konkurrenterne.

Tracking er en metode til at spore og måle effektiviteten af online marketingtiltag. Ved at spore og analysere data kan virksomheder forbedre deres marketingkampagner og øge deres succesrate.

En Unique Selling Proposition (USP) er et unikt salgsargument, der differentierer en virksomheds produkt eller service fra konkurrenternes.

Det er vigtigt at identificere og kommunikere sin USP til potentielle kunder for at skille sig ud og øge salget.

Video marketing er en form for markedsføring, hvor videoer bruges til at promovere et produkt eller en service, øge brandbevidstheden, uddanne målgruppen og nå potentielle kunder. Video marketing kan være en effektiv måde at nå ud til en større målgruppe og skabe mere engagerende indhold.

Webinar er en form for online undervisning eller seminar, hvor underviser og deltagere mødes via deres respektive skærme.

Det giver mulighed for deltagelse uanset geografisk placering, og det kan spare både tid og penge for alle involverede.

Fandt du ikke det du søgte?

Lad os tage en snak om jeres ønsker og muligheder